Afit centrum

Švantnerová 2
Bratislava
841 02
+421 902 930 161
02/ 55 64 65 06

afit.hamarova@gmail.com

Alena Jakušová Reháková

22.02.2014 00:00

Už na základnej škole som sa venovala tancu, a zároveň som sa prvýkrát zoznámila s aerobikom. Moja záľuba v aerobiku pokračovala i na gymnáziu. Počas štúdia molekulárnej biológie som sa na vysokej škole zoznámila s kompletnou morfológiou, fyziológiou i anatómiou a antropomotorikou ľudského organizmu. Zároveň som sa popri škole venovala aerobiku, ale aj bojovému umeniu Wushu a Tai Chi. 

Moja záľuba v aerobiku viedla k zisku certifikátu inštruktora aerobiku i diplomu zo step aerobiku. Taktiež som získala diplom výživového poradenstva. Okrem štandardných školení som sa venovala a získala certifikát aj z rekondičného a rehabilitačného cvičenia SM-systém - špirálna stabilizácia chrbtice. 

V poslednej dobe som sa venovala cvičeniu s bosu a  získala som diplom Bosu-core. Pravidelne sa zúčastňujem rôznych školení a kongresov venovaných rôznym druhom cvičení a zdravému životnému štýlu.

 

Alenka Jakušová Reháková